Habitat by Imola Ceramica

Habitat: elegance minimale, krejtësisht fleksibël dhe shumë funksionale, falë larmisë së ngjyrave dhe madhësive dhe vendosja me ose pa energji në secilën zgjidhje të mobilimit.

Lereni koleksionin
t'ju inspiroje.