Aroma by Imola Ceramica

Një udhëtim pas në kohë që në mënyrë të pashmangshme stimulon një reflektim mbi shijen italiane. Dizajni, ushqimi dhe arti janë pjesë e kulturës sonë dhe ushqejnë imagjinatën tonë kolektive. Fjala kyçe që bashkon këto elemente është krijimtaria. Dhe është kjo që e ka shtyrë Imola-n të kërkojë stimuj të rinj në kontekste që janë pjesë e përvojës sonë të përditshme. Ky është një bashkim i aromës dhe ngjyrës që ka çuar në konceptin e Aromës.

Lereni koleksionin
t'ju inspiroje.