Stile by Imola Ceramica

Stile – është një koncept me një larmi të gjerë aplikimesh, i përdorur në fushën e arteve dhe letrave, si dhe modës, arkitekturës, dizajnit industrial dhe fenomeneve shoqërore. Grupi i linjave dhe formave që e identifikojnë atë, ndryshojnë me kalimin e kohës, sipas zonës gjeografike, shpesh të përziera me raste të tjera dhe krijojnë gjithashtu të reja. Duke vëzhguar evolucionin në shije në mjedisin që na rrethon, Imola ka përsosur Stile, një produkt i ri qeramik me shije të sofistikuar dhe bashkëkohore.