Gesso by Imola Ceramica

Argjila. Një material antik,shumëformësh që është përdorur gjatë gjithë historisë për krijimin e objekteve shtëpiake dhe një larmi të gjerë krijimesh artistike që ka akoma lidhje të rëndësishme me pikturën dhe skulpturën edhe sot. Imola, i cili mund të llogarisë në mbi 145 vjet kulturë qeramike, po e çon përpara këtë ide krijuese në dy nivele: nga njëra anë, një produkt më industrial dhe, nga ana tjetër, një artifakt i bazuar në artizanat. Këto botë kombinohen në një koncept të vetëm të stilit dhe formës.