Azuma by Imola Ceramica

Azuma është mishërimi i një filozofie të re të projektimit të frymëzuar nga Japonia dhe koncepti i saj unik i hapësirës dhe dizajnit të ambjenteve të banimit. Bazuar në karakterin kompleks të materialit të betonit, Imola ofron zgjidhje që janë rrënjësisht inovative, ndërkohë që gjithashtu përshkohen në tradita që zgjasin mijëra vjet.Të gjitha këto shprehen në një produkt qeramik që paraqet një sintezë harmonike të precizionit industrial dhe kujdesit të mjeshtrit, soliditeti dhe butësia, funksionaliteti i hulumtuar me kujdes dhe frymëzimi estetik.

Lereni koleksionin
t'ju inspiroje.