Creative concrete by Imola Ceramica

Creative concrete nga Imola: një mijë referenca. Një model që rrjedh nga interpretimi i ri i metodave të ndryshme të punimit të betonit. Creative concrete nga ImolaCeramica vjen nga një interpretim i ri, në pllaka porcelani me trup të plotë, i metodave të ndryshme të punimit të betonit dhe përdorimit të efekteve bashkëkohore. E disponueshme në disa madhësi, katrore dhe drejtkëndëshe, frymëzon jetën në dhoma me një mijë referenca, duke bashkuar krijimtarinë, kujtimet, aluzionet. Panelet formohen me elemente lehtësimi, duke sjellë në mend elementet e Art Nouveau të stilit Liberty për dhomat që kanë nevojë për një zemër të fortë, elegante.

Lereni koleksionin
t'ju inspiroje.