Origini by Imola Ceramica

Për një kohë të gjatë betoni është konsideruar si një nga materialet më të thjeshtë të ndërtimit, dukshëm i mungon vlera estetike.Por megjithatë, ky material është bërë një nga llojet më të njohura të dyshemesë: eksperimentet e reja në sektorin e ndërtimit kanë lejuar alternativa të reja dhe origjinale.Hapësirat komerciale nuk janë përdoruesit e vetëm të betonit tani. Mund të gjendet edhe në ambiente të brendshme, duke kthyer rregullat e stilit dhe dizajnit. Stili klasik takohet me modernen dhe ruralen, duke krijuar kontraste shumë të çmuara. Dizajni Origini shënon një kufi të ri në eksperimente: beton me motive.