Riverside by Imola Ceramica

Një portë për në Orient. Një qendër e madhe me njerëz dhe anije. Një vend ku uji dhe ajri janë të rëndësishëm. Frymëzimi i konceptit të projektimit për Riverside është erozioni i ngadaltë i sipërfaqeve. Një koleksion me një përdorim të gjerë.