Four Seasons by Flaviker

Rrasat e lisit më të mirë, burimi frymëzues të këtij koleksioni, emri i të cilit vetë tregon një produkt që kalon nëpër stinët, i destinuar të zgjasë në kohë dhe të jetë të vendosura edhe në kontekste shumë të ndryshme.