X-rock by Imola Ceramica

Dhe është forca dinamike e diagonales që i ka dhënë X-Rock. X nënvizon natyrën novatore të koleksionit. Rock tregon origjinën e tij: shkëmb, gur. Ky është modeli i parë i gurit ku ajo që shihni nuk është ajo që merrni. Sipërfaqja duket të jetë këndore, por në realitet është e butë. Duket të jetë një ngjyrë e fortë, por nuk është kështu. Duket sikur nuk reflekton, por nëse ecni në të, gjithçka ndryshon. Prandaj, X-Rock frymëzohet nga guri, duke e interpretuar përsëri në një mënyrë jo konvencionale.

Lereni koleksionin
t'ju inspiroje.