Architecture by Leonardo Ceramica

Për të dekoruar ambiente të reja urbane, me një rrjedhshmëri dinamike që kap gjithë frymëzimin e momentit. Kjo është Arkitektura, koleksioni i ri Leonardo Ceramica që ri interpreton dyshemetë me një zgjidhje të re dhe madje edhe më të gjithanshme tekniko-estetike. Këto pllaka të stilit prej porcelani janë krijuar me teknologjinë e vazhdueshme të gjeneratës, një rezultat i struktures së lehtë që të kujton përfundimin e të punuarit me dorë të dyshemesë “monolitike”. Një strukturë e re dhe inovative me një gamë të gjerë të hijeve minimaliste të prodhuara nga një shpërthim i energjisë krijuese.

Lereni koleksionin
t'ju inspiroje.