Elixir by Imola Ceramica

Një pamje bashkëkohore, në thelbin e saj të plotë prej druri dhe estetikën moderne. Koleksioni mburret me pesë ngjyra, të gjitha ato natyrale, si produkti natyror, në shkallë kromatike, nga kremi tek lajthia që kalojnë nëpër nuancat e bezhës.

Lereni koleksionin
t'ju inspiroje.