Muse by Imola Ceramica

Muza është shembulli më bashkëkohor i një projekti që bashkon cilësitë estetike të gurit dhe mermerit. Ky projekt teknologjik absolutisht origjinal përmban dy zgjidhje të reja: një sipërfaqe e re e veshur mirë e quajtur ‘e patinuar’ dhe dekorimi ‘me grimca’. Këto terma i referohen sipërfaqeve ku grimcat, duken sikur të jetë prerë nga një bllok i vetëm guri, janë spekulative dhe krijojnë modele të ndryshme gjeometrike natyrore.

Lereni koleksionin
t'ju inspiroje.