Synestesia by Lea Ceramica

Një udhëtim i shqisave përmes materialit që fillon nga pasuria grafike dhe kromatike e mrekullueshme e mermerit për të arritur në sipërfaqet qeramike me një personalitet të pagabueshëm.