The room by Imola Ceramica

Rruga e eksplorimit e Imola Ceramica vazhdon në lidhje me pasurinë e mermereve cilësore dhe interpretimin e tyre. Edhe një herë, projekti është përzierja e përsosur midis potencialit të pllakave qeramike dhe modernitetit të gjuhës krijuese dhe kërkimit. The room është një pasuri e katër propozimeve të reja që interpretojnë modele referimi nga një larmi fushash, që ndryshojnë në mënyrën e përdorimit të tyre.

Lereni koleksionin
t'ju inspiroje.